Beneficii legale pentru noii părinți – ec Daniela Martin

by | 11 Aug 2023

În cadrul evenimentului nostru din Săptămâna Mondială a Alăptării, am avut privilegiul de a participa la un discurs clarificator al Danielei Martin.  Ea este un membru apreciat al comunității Parentis de peste 11 ani. Călătoria Danielei în viața de mamă a început cu nesiguranță și îngrijorare, la fel ca a multor părinți noi. În urmă cu mai bine de un deceniu, ea s-a aflat într-un nou rol, cel de mamă. A căutat îndrumare și sprijin de la specialiști. În Parentis a descoperit nu doar ajutor, ci și o rețea de prieteni plini de compasiune și un sat primitor care o înconjura. Pornind de la povestea sa personală, discursul Danielei a aprofundat  beneficii legale ale mamelor și taților în timpul sarcinii și al vieții de părinte. A oglindit astfel propria sa experiență de a găsi ajutor în comunitatea Parentis.

Un economist de profesie cu o misiune personală:

În calitate de economist bine pregătit, Daniela a adus în prim-plan un amestec unic de pricepere profesională și angajament personal. Cu o carieră care se întinde pe ani de expertiză economică și financiară, perspectiva sa asupra drepturilor familiei a fost susținută de o cunoaștere profundă a dinamicii complicate dintre activitatea profesională și cea de părinte.

Beneficii legale pentru noii părinți – O perspectivă plină de compasiune

Paternitatea prin intermediul drepturilor legale:

Discursul convingător al Danielei a rezonat cu un apel fervent la recunoaștere și protecție pentru beneficiile legale ale viitorilor părinți. Trăim într-o epocă în care echilibrul dintre viața profesională și cea privată este o preocupare din ce în ce mai mare.  În acest context cuvintele ei au avut o valoare uriașă. Cu o înțelegere profundă a subiectului, ea a deslușit complexitatea legală a concediului prenatal și postnatal, subliniind necesitatea ca locurile de muncă să integreze aceste drepturi în contextul paternității moderne.

Un scenariu ilustrativ: Timpul unei mame de a se atașa:

Să ne imaginăm o proaspătă mamă care tocmai și-a adus pe lume copilul. Datorită cadrului legal românesc, aceasta are dreptul la un minim de 126 de zile de concediu de maternitate. Are astfel ocazia neprețuită de a se recupera după naștere și de a construi o legătură de nezdruncinat cu bebelușul său. În mod notabil, tații nu sunt excluși din acest demers. De fapt, acestora li se acordă două săptămâni de concediu de paternitate. Este favorizat astfel un mediu în care responsabilitățile parentale partajate sunt încurajate încă de la început. Acest timp împărțit este esențial în alimentarea unei dinamici familiale armonioase. Susține astfel înțelegerea și cooperarea reciprocă.

O privire asupra responsabilităților parentale împărțite:

În contextul drepturilor părintești, discursul Danielei a făcut lumină asupra domeniului schimbător al concediului parental. În România ambii părinți au beneficii legale. Își face astfel loc conceptul de responsabilități parentale împărtășite activ în îngrijirea copilului. Un cuplu poate trece fără probleme de la concediul de maternitate la concediul pentru tată. Acest lucru le permite să valorifice primele momente din viața copilului lor împreună ca o unitate familială. Această tranziție fără întreruperi favorizează un mediu de îngrijire care reflectă valorile de dragoste, stabilitate și implicare echitabilă.

Concediu crestere al copilului și beneficii legale pentru îngrijirea copilului în România:

Concediul parental și indemnizațiile pentru îngrijirea copilului în România sunt reglementate de Legea 66/2016. Aceasta a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) 111/2010. Dispozițiile acordă părinților dreptul de a-și lua concediu de la locul de muncă pentru a-și îngriji nou-născutul sau copilul mic. Drepturile lor includ faptul că primesc sprijin financiar în această perioadă. Sumele sunt calculate în funcție de veniturile și de istoricul de muncă al părintelui.

Calculul concediului și al indemnizației parentale:

În 2023, indemnizația de creștere a copilului se calculează pe baza venitului net obținut în ultimele 12 luni din ultimii doi ani înainte de nașterea copilului. Calculul include toate veniturile impozabile, cum ar fi salariile, tichetele de masă și tichetele cadou, activitățile independente și activitățile agricole. În conformitate cu OUG 111/2010, părinții sunt eligibili pentru concediu crestere al copilului cu vârsta de până la 2 ani și de până la 3 ani pentru copiii cu dizabilități, împreună cu o indemnizație lunară. Indemnizația este stabilită la 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni din ultimii doi ani și nu poate fi mai mică de 1495 lei (2,5 ISR) – valoarea la acest moment.

Eligibilitatea pentru a fi beneficiar:

Atât mamele, cât și tații au dreptul la concediu crestere al copilului și la prestațiile financiare aferente. Pentru a beneficia de aceste prestații, părintele trebuie să fi lucrat timp pentru cel puțin 12 luni în cei doi ani care preced nașterea copilului. Eligibili sunt și alte categorii de părinți. Părinții care urmează cursuri preuniversitare, universitare sau postuniversitare sunt și ei eligibili. Li se alatură acestora părinții adoptivi și tutorii legali,

Surse multiple de venit:

Părinții cu mai multe contracte de muncă de la diferiți angajatori pot solicita certificate de venit de la toate locurile de muncă. Aceste contracte de muncă trebuie să fie suspendate pe perioada concediului parental.

Al doilea copil în decurs de 12 luni, sau nașteri de gemeni

Uneori mama dă naștere unui al doilea copil în termen de 12 luni de la încheierea concediului parental pentru primul copil. În acest caz alocația pentru cel de-al doilea copil va fi egală cu cea pentru primul. Acest lucru se aplică și în cazul în care mama a lucrat între nașterile celor doi copii, dar venitul a fost mai mic decât cel utilizat pentru a calcula prima alocație. În cazul nașterilor multiple (gemeni, tripleți etc.), alocația se calculează la 85% din venitul impozabil obținut în ultimele 12 luni din ultimii doi ani. La această sumă se adaugă 1.495 de lei pentru fiecare copil în plus.

Stimulente pentru revenirea la locul de muncă:

Părinții care se întorc la locul de muncă după concediul pentru creșterea copilului primesc un stimulent de reintegrare. Acesta variază în funcție de situația lor. Părinții care se întorc la locul de muncă în termen de șase luni de la nașterea copilului primesc un stimulent mai mare în comparație cu cei care se întorc mai târziu.

Concediul paternal prelungit al taților:

Începând cu 2023, tații au dreptul la mai multe zile de concediu paternal plătit. Legislația actuală le acordă zece zile libere. Acestea pot fi prelungite la cincisprezece dacă participă la cursuri de îngrijire a copilului. Cursurile acoperă abilități teoretice și practice de îngrijire a copiilor. Tații pot participa la aceste cursuri în diverse unități sanitare.

Concluzie

În urma discursului convingător al Danielei Martin, comunitatea Parentis a fost echipată cu o înțelegere profundă a drepturilor legale care stau la baza parcursului parentalității. Discursul ei a evidențiat beneficii legale care rămân adesea insuficient văzute. Astfel a transformat modul în care abordăm sarcina, maternitatea și parentingul.
Daniela a încorporat în discursul său propria călătorie ca mamă îngrijorată care a găsit sprijin în comunitatea Parentis.  A oferit totodată un ghid detaliat privind drepturi și beneficii legale pentru părinți. Perspectivele împărtășite de Daniela fac lumină în ceea ce privește echilibrul complicat dintre viața de familie și cea profesională. Prin discursul de impact al Danielei, comunitatea Parentis a dobândit o înțelegere mai profundă a acestor drepturi, dându-le posibilitatea de a parcurge călătoria de părinte cu încredere și siguranță.

Articolele despre alte subiecte discutate în eveniment găsiți aici